Ulusal Çevre Etiket Sistemi çalışmaları  WYG Türkiye, Ecolabelling Norway Konsorsiyumu ve projede danışman olarak bulunan Metsims’in katkılarıyla devam ediyor. Başlangıçta Eko-Etiket verilecek olan üç sektör seramik karolar, temizlik kağıdı ve tekstil  olarak belirlendi. Seramik karolar sektörünü yerinde incelemek ve sektörün çevre etiketine uygunluğunu belirlemek amacı ile Eskişehir’de bulunan Seranit Granit Seramik San.Tic.A.Ş. ve Yurtbay Seramik San.Tic.A.Ş. fabrikaları ziyaret edildi.​

Düzenlenen toplantılarda seramik ürün kriterleri hakkında firmalar bilgilendirildi, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu ve sektörün çevre etiketine hazırlık durumu hakkında bilgi alındı.

Projenin danışmanlığını yürüten Metsims Sustainability Consulting tarafından, kurulacak olan Çevre Etiketi Sistemi ve seramik sektörüne ait Çevre Etiketi kriterleri hakkında firmalara bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Ziyaretler sırasında Metsims‘in hazırladığı kriter dosyası yöneticimiz Dr. Hüdai Kara tarafından Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Toplam Kalite Şefi Ayşe Gülhan Koyuncu’ya teslim edildi.

Bu sistemin 2017 yılı bitmeden Türkiye’de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Sistemin Türkiye’de uygulamaya geçirilmesi ile seçilen üç sektörde başvuru yapan firmaların öncelikle kimyasal kullanımı, enerji ve su tüketimi, emisyon sınırlamaları gibi konuları içeren kriterlere uygunluğu değerlendirilecek. Uygunluk sağladıkları durumda Çevre Etiketi ile ödüllendirileceklerdir. Üzerinde Çevre Etiketi logosu bulunan ürünler, çevreye daha duyarlı ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden kimyasal bulundurmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir şekilde beyan edebileceklerdir. Çevre etiketi ile ödüllendirilen firmalar kriterlere uygunluğunu devam ettirdikçe etiketini ürünlerinin üstünde kullanabileceklerdir.