Avrupa Birliğine üye tüm ülkelerde geçerli ve çevreye duyarlılığı kanıtlanmış ürünlere verilen EU Ecolabel etiketine üretici firmalardan olan talep hızla büyüyor. Eylül 2017 itibarıyla piyasada EU Ecolabel etiketine sahip 2.130 lisanslı firma ve 54.115 lisanslı ürün ve hizmet bulunduğu EU Ecolabel resmi sitesinde yayınlandı.

Mevcut durumda 29 farklı ürün grubunda EU Ecolabel verilebiliyor. Etiketi alabilmek için önceden belirlenmiş kriterlere uyumluluk aranıyor. Kriterlerin belirlenmesinde ürün için hammadde seçiminden, imalata, dağıtıma, tüketimine ve kullanımı bittiğinde geri dönüşümünün sağlanmasına kadar olan bütün evreler dikkate alınmaktadır. Bir başka deyişle ürünlerin beşikten bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü evrelerinde detaylı değerlendirme yapılarak EU Ecolabel etiketi veriliyor. Lisans sayılarının ürün/hizmet gruplarına dağılımına bakıldığında konaklama tesislerinin öne çıktığı ve ardında temizlik kimyasallarının geldiği görülmektedir.

EU Ecolabel çevre etiketi alan firmaların ürün yelpazesine bakıldığında boya ve vernik ürünlerinin yoğun olduğu ve ardından tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinin geldiği görülmektedir.

EU Ecolabel çevre etiketi, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyinin 23 Mart 1992 tarihli 880 sayılı Tüzüğü ile çevre etiket sistemi kapsamında kurulmuştur. EU Ecolabel çevre etiketi, ISO 14024 Tip I türü bir etiket olup, çevreye etkisinin azaltılmış ürün ve hizmetleri teşvik etmek amacıyla ve tüketicilerin daha çevre dostu ürünleri tercih etmesine yardımcı olmak amacıyla üçüncü taraflar tarafından onaylanan etiketlerdir.

EU Ecolabel için Türkiye’de Yetkili Mercii olmamakla birlikte Çevre Bakanlığının bu konudaki çalışmaları devam etmektedir. Metsims, 2010 yılından bu yana farklı sektörlerden EU Ecolabel almak isteyen firmalara bilgi ve danışmanlık faaliyetleri sağlamaktadır.