Tip 1 Etiketler

 

 

Avrupa Birliği Eko-etiketi (EU Ecolabel) ISO 14024 Tip 1 çevre etiketleme sistemi dâhilinde tanımlanır ve gönüllü bir etiket sistemidir. Eko etiketleme için hazırlanan kıstaslar çevresel faydaların yaratılmasının temel taşlarındandır. Uygulanacak çevresel kıstasların seviyesi ürünlerin yaklaşık yüzde 10-20’ sinin bu etiketi alabilecek durumda olmalarına göre düzenlenir. Kıstasların, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin düşünülerek geliştirilmiş olması tüketicilere çevreye en duyarlı ürünleri seçmelerini sağlayan bir mükemmellik etiketidir.

 

Tip 2 Etiketler

 

 

Tip 2 olarak bilinen çevresel beyanlar daha çok firmaların kendi bilgileri doğrultusunda beyan ettikleri ve bağımsız doğrulaması olmayan etiketleme tipleridir. Türkiye’de bu etiketler yoğun olarak kullanılmaktadır. Fakat üçüncü kişiler tarafından doğrulanmadıklarından tüketici açısından güven vermemektedirler.

 

Tip 3 Etiketler

 

 

Tip 3 olarak tanımlanan Çevresel Ürün Beyanları (EPD), bir ürünün veya sistemin çevresel etki değerlendirmesi iletişimini ISO 14025’te tanımlanan ve ISO 14040-44 serisi LCA standartlarına uygun olarak sağlayan bir etiketleme olarak bilinir. EPD’ler, üretiminde hammaddenin doğadan elde edilmesi, üretimi ve yaşam sonu bertarafına kadar olan tüm süreçlerin şeffaf ve nicel olarak bilimsel bir yaklaşımla değerlendirildiği ve ürünün çevre performansını belirli etki kategorilerine göre hesaplandığı çalışmalardır. EPD belgeleri ürünün iklim değişikliğine etkiyi ifade eden karbon ayakizinin hesaplanmasının yanında diğer birçok çevresel yükü de şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle yapı inşasında ve işletiminde karbon emisyonlarının sıfıra çekilmesinde de etkin olacak EPD belgeleri, yeşil bina sertifika ve değerlendirme sistemlerinde de ön plana çıkıyor.

 

Eko-Etiket Alınabilecek Ürün Kategorileri

Eko-Etiket çok çeşitli sektörleri ve ürün gruplarına hitap etmektedir. Türkiye'de son zamanlarda en çok talep gösteren sektör ve ürün grupları aşağıdaki gibidir.

  • Seramik Ürünleri
  • Tekstil Ürünleri
  • Temizleyici Kimyasallar
  • Kağıt Grupları

Eko-Etiketler Hakkında

EU Ecolabel

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi tarafından kurulmuş çevre etiket sistemidir. 2018 yılının Mart ayından itibaren toplamda 70099 ürünü kapsayan 2091 kayıtlı lisans bulunmaktadır. Başta 27 Avrupa Birliği ülkesi ile birlikte Norveç, İzlanda ve Lüksemburg olmak üzere tüm dünyada geçerli olan bir etikettir.

Türkiye Çevre Etiketi

Türkiye’de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün ya da hizmetlerin çevreye duyarlı ve çevre dostu olduğunu gösteren Çevre Etiket Sistemidir. Türkiye’de geçerli bir etikettir.

Nordic Swan

Nordic Council of Ministers tarafından kurulmuş etiket sistemidir. 200’den fazla ürün çeşidine sahip 60 ürün grubuna etiket alınamasına imkan sağlar. Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç olmak üzere tüm dünyada tanınan bir etikettir.

 

Blue Angel

Alman devleti tarafından kurulmuş etiket sistemidir. Yaklaşık 1500 şirketten, 12000 bu etikete sahiptir. Almanya başta olmak üzere tüm dünyada tanınan bir etikettir.

 

Türkiye Pazarında Eko-Etiketli Ürünleri Bulunan Markalar ve Firmalar

 

 

*Ürünleri görmek için tıklayınız.

Eko-Etiket Türkiye

Eko-Etiket Türkiye, Metsims Sustainability Consulting tarafından yönetilmektedir. Firmamız, Türk üreticilerinin dünya pazarında ki etkisini artırmaya yönelik eko-tasarım, belgelendirme ve etiketlendirme çalışmalarını tecrübeyle yürütmektedir.

Hakkımızda

UK Ecolabel Centre

UK Ecolabel Centre, Metsims Sustainability Consulting tarafından yönetilmektedir.  İngiltere’de sürdürülebilir ürünler, yeşil kamu ihaleleri ve sürdürülebilir tüketim hakkında bilgi ve tavsiye için ilk temas noktası olmayı amaçlayan merkezimiz, İngiltere ekibimiz tarafından kurulmuştur.

UK Ecolabel Centre
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
10 Ülkede Hizmet
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
13 Yıllık Deneyim
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
75 Proje
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
262 Çözüm