Türkiye’nin çevre etiketi sisteminin kurulması amacı ile yürütülen projede çalışmalar proje yürütücüleri WYG Türkiye, Ecolabelling Norway Konsorsiyumu ve proje danışmanı Metsims’in katkıları ile hızla devam ediyor. Tekstil ve seramik sektörlerindeki kriter geliştirme altyapı çalışmalarının ardından proje takımı tuvalet ve temizlik kağıdı ürünlerine odaklandı.

Tuvalet kağıdı ve temizlik kağıdı sektörünü yerinde incelemek ve sektörün çevre etiketine uygunluğunu belirlemek amacı ile Sakarya Pamukova’da kurulu Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş. ve Eczacıbaşı grubu firmalarından Yalova’da kurulu İpek Kağıt San.ve Tic. A.Ş. fabrikalarına proje kapsamında ziyaretler gerçekleştirildi.

İlk ziyaret Sakarya’da bulunan Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş firmasına gerçekleştirildi. Tuvalet kağıtlarına ve temizlik kağıtlarına verilecek Çevre Etiketi hakkında bilgilendirilme yapıldı ve üretim tesisi gezildi.

İkinci gün çalışmalarında Yalova’da bulunan İpek Kağıt San.ve Tic. A.Ş. tesisi ziyaret edildi. Kriterler ile ilgili yapılan toplantıda firma Çevre Etiketi hakkında bilgilendirildi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından üretim tesisi gezildi.

Sistemin Türkiye’de uygulamaya geçirilmesi için yönetmelik çalışmaları da hızla devam ediyor. Önceden seçilen Tekstil, Seramik, Temizlik Kağıdı sektörlerinde öncelikle kimyasal kullanımı, enerji ve su tüketimi, emisyon sınırlamaları gibi konuları içeren ve Metsims teknik uzmanları desteği ile geliştirilen kriterler tamamlanarak uygunluk değerlendirmesi ile Çevre Etiketi ile verilebilecektir.

Projede uzman olarak yer alan Türkiye’de EU Ecolabel gibi çevre etiketi konusunda birçok proje yürüten Dr. Hüdai Kara “Üzerinde Çevre Etiketi logosu bulunan ürünler, çevreye daha duyarlı ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden kimyasal bulundurmadığını bilimsel olarak kanıtlanmış olacak” diyerek tüketicilerin bu konudaki beklentilerinin de karşılanacağının altını çizdi.