Eko-etiket Nedir?

Eko-etiket Nedir?

Tip I Eko-etiketleme çevresel açıdan tercih edilen ürünler için pazar avantajı yaratmayı amaçlar. Burada elde edilmek istenen sonuç ise, çevresel açıdan iyi olan ürünlerin tercih edilebilmesine ortam sağlamaktır. Bu etikete sahip olmayan ürünlerin ya tamamen pazardan kalkması ya da üretim süreçlerinde çevreye duyarlı iyileştirmeler yapılarak tekrar pazar payı kazanmaya çalışmaları beklenir. Eko-etiketler, bu etiketi taşıyan ürünlerin çevresel açıdan öncelikli ürünler olduklarını göstermek için kullanılır.

Firmalar ürünlerini tanıtmak için farklı çevresel bilgi sistemleri kullanmaktadır. Buradaki amaç, tüketicileri, çevresel özelliklerine bakarak ürün almaya teşvik etmektir. Eko-etiketler ürünlerin yanısıra şirketlerin tanıtımına da katkıda bulunan çevresel kimlikler olarak değerlendirilebilir. Bu tür uygulamalarda çevresel etiketler pazarlama ya da satış aracı olarak kullanılmaktadır.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme Kriterleri

Her bir ürün grubuna yönelik farklı kıstas ve başvuru formu bulunmaktadır. Başvuru yapanın bu kıstasları göz önünde bulundurması tavsiye edilir. Bu kıstaslarda genel olarak dikkate alınan çevresel etkiler ise şöyle sıralanabilir:

 • Çevre kirliliği
 • Enerji tüketimi ve yönetimi
 • Atık üretimi ve yönetimi
 • Kaynak kullanımı, kaynakların tükenmesi
 • Doğal kaynak yönetimi
 • Biyo-çeşitlilik
 • Ekosistem sağlığı
 • İnsan sağlığı

1.Adım

Eko-Etiket alınacak ürün için üreticiler, ithalatçılar, servis sağlayıcılar, satıcı ve
perakendeciler tarafından yetkili kuruma başvuru yapılır.

2. Adım

Başvuru sahibi tarafından verilen bilgilere dayanarak, yetkili kurum ürünün resmi kıstaslara; başvuru değerlendirme ve doğrulama gereksinimlerine uygun olup olmadığını
doğrular.

 

Eko-Etiket Belgelendirme Süreci

4. Adım

Yetkili kurum sözleşmeyi Avrupa Komisyonu’na bildirir (yetkili kurumlar tarafından verilen bilgiler Eko-Etiketi kullanıcıları için Komisyonun oluşturduğu kayıtlara geçer).

Eko-Etiketin verilme kararı, başvuruyu alan yetkili kurum tarafından;

 • Ürünün ilgili kıstaslara uygunluğu doğrulandıktan,
 • Başvurunun değerlendirme ve doğrulama gereksinimlerine uygun olduğu onaylandıktan,
 • Yukarıda bahsedildiği gibi gerekirse yetkili kuruma danışıldıktan sonra verilir.

3. Adım

Başvurunun son doğrulaması yapıldıktan sonra yetkili kurum, başvuran ile  bir sözleşme yapar.