Metsims Sürdürülebilirlik Danışmanlık firmasınının kurucusu ve genel müdürü olan Dr. Hudai Kara, Mauritius’ta yeni kurulan eko etiket programı için, AB Eko-Etiket tecrübelerinden dolayı uzman eğitmen olarak seçildi.  Dr. Kara,  Mauritius Standards Bureau (MSB) yetkililerine  teknik doğrulama ve denetim konusunda eğitim verirken, aynı zamanda tekstil ve boya ürünleri gruplarının temsilcilerine de eğitim verdi.

Kitlesel üretime, kitlesel tüketim ve kitlesel bertarafa dayanan ekonomik faaliyet ve yaşam tarzımız çevresel bozulmaya ve kirliliğe neden olmaktadır. Çevresel sorunlara dair küresel kaygının bilincinde olan ülkeler, sürdürülebilir tüketim ve üretim (SCP) modellerini tanıtmaya çalışmaktadır. Eko-etiketleme sistemi oluşturmak, bu tür kalıpları oluşturmanın bir yoludur. Afrika yarımadasının doğu tarafında bir buçuk milyonun üzerinde bir nüfusa sahip küçük bir ada olan Mauritius, Mauritius Standards Bureau (MSB) tarafından yönetilen eko-etiketleme planını başlatmak üzeredir. Bu çalışma, UNEP tarafından desteklenen Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Program ve Eylem Planı’nın sonuçlarından biridir.

Ecolabel Programı’nın amacı:
• Tüketicilerin çevreye karşı bilinçli bir karar vermeleri için bir fırsat yaratmak, böylece üreticiler / servis sağlayıcılar için daha çevre dostu ürünler geliştirmek ve tedarik etmek için teşvik etmek,
• Üretim / hizmet sunumu, kullanımı, tüketimi ve ürünlerin bertarafı sırasında ortaya çıkabilecek çevresel etkileri azaltmak,
• Güvenilir bilgi sağlamak ve müşterilere ürün seçiminde rehberlik etmek,
• Çevrenin kalitesini iyileştirmek ve kaynakların sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek,

Mauritius’taki Ecolabel Programı için belirlenen sektörler tekstil, kimya ve bilgi &  iletişim teknolojileridir. Şimdiye kadar, sadece tekstil ve boya, vernik gibi kimyasallar için kriterler geliştirildi. Ayrıca ekoetiket lisansı isteyen iki sektör temsilcisi için de bir haftalık pratik eğitim verildi. Metsims Sürdürülebilirlik Danışmanlık, EU Ecolabel ve diğer tip I etiketlerini Türkiye’de www.eko-etiket.org ve İngiltere’den www.eco-labels.uk aracılığıyla desteklemektedir. Bu web siteleri aracılığıyla eko etiketlerle ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.