Türkiye’nin lider kot üretici firmalarından biri olan Baykanlar Tekstil firması, Nordic Swan Ecolabel ödülüne layık görüldü. Nordic Swan etiketi tüketicilerin çevre dostu ürünleri tercih etmesine yardımcı olmaktadır. ISO 14024 standardına uygun Tip 1  çevre etiketi olan Nordic Swan, çevresel, sağlık ve kalite gerekliliklerine uyumlu ürünlere verilmektedir. İskandinav ülkeleri (Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda), ürün veya hizmetlerin sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesi ve çevrenin korunması için sıkı kriterlere uyulduğunu gösteren bu eko-etiketi tanımaktadırlar. Tüketici odaklı olan etiket, tekstil de dahil olmak üzere yaklaşık 65 farklı ürünü tanımlar ve mevcut kriterler AB Ecolabel standardının önceki versiyonuyla eşleştirilir. Ecolabel ürün spesifik kriterleri, konunun uzmanlarından ve paydaşlarından alınan verilerin yanısıra yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodu kullanılarak geliştirilir. Kriterler her 3-4 yılda bir gözden geçirilir. LCA, üç temel prensibi kullanarak ürüne dair hangi yaşam döngüsü basamaklarının hedef alınması gerektiğini seçer:
• Uygunluk – Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Nordic Ecolabeling Board – ürün kategorisinin çevre üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığına karar verir.
• Potansiyel – Kurul, bir ürün kategorisindeki ürünlerin daha sürdürülebilir bir şekilde geliştirilip geliştirilemeyeceğine karar verir.
• Yönlendirilebilirlik – Ürün kriterlerinin geliştirilmesinin, daha sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek için ilgili endüstriyi ne derece motive edebileceğini belirler.
Kaynak: Ecotextile