Sanayi, hükümet, çevre ve tüketici örgüt temsilcilerinin 3 yıllık çalışması neticesinde Revize Kriterler Komisyon tarafından yasalaştırıldı ve Resmi Gazete’de yayınlandı
Ayakkabı kriterlerinin revizyonu (İlgili kriterlerin kabul edilme tarihi: 5 Ağustos 2016)
Bu kriterlerin amacı, özellikle doğal kaynakların tüketilmesi ve imalat proseslerinden kaynaklanan hava, su ve toprak emisyonları gibi konularda daha düşük çevresel etkilere sahip ürünleri EU Ecolabel etiketi ile ödüllendirmektir. Bu etkilerin iyileştirilmesi yolunda yapılan çalışmalar, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir kalkınma perspektifinin çevresel boyutuna katkı sunmasını sağlamaktadır. Bununla beraber kriterler, tehlikeli maddelerin kullanılmasını da kısıtlamaktadır. Kriterlerde aynı zamanda işçilerin çalışma koşullarına ilişkin gereklilikler de sunulmaktadır.
Mobilya kriterlerinin revizyonu (İlgili kriterlerin kabul edilme tarihi: 28 Temmuz 2016)
Bu kriterlerin amacı, malzemeleri daha sürdürülebilir yaklaşımlar çerçevesinde kullanarak, tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlandırarak ve iç hava kalitesine olumlu katkı sağlayarak yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini azaltmış dayanıklı ve yüksek kalitedeki ürünleri ödüllendirmektir.
7 ürün grubu ile ilgili kriterlerin geçerlilik  tarihi 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı
Televizyon, her amaç için kullanılabilecek temizlik ürünleri, elde bulaşık yıkama deterjanları, çamaşır yıkama deterjanları, bulaşık makinesi deterjanları, endüstriyel ve kurumsal bulaşık makinesi deterjanları ve endüstriyel ve kurumsal çamaşır yıkama deterjanları olmak üzere bu 7 ürün grubu için ilgili revizyonların son geçerlilik tarihinin 12 ay uzatılması ile 31 Aralık 2017 olduğu duyuruldu. Bu ürünlerle ilgili kriterlere ulaşmak için tıklayınız. ( 2009/300/EC, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU ve 2012/721/EU.)
2 çalışma grubunun dahil olduğu, ilgili paydaşların danışmanlığında gerçekleşen ve yapılan titiz bir çalışmanın ardından her amaç için kullanılabilecek temizlik ürünleri, elde bulaşık yıkama deterjanları, çamaşır yıkama deterjanları, bulaşık makinesi deterjanları ve endüstriyel ve kurumsal bulaşık makinası deterjanları olmak üzere 5 ürün grubu için kriterler revize edildi. Revizyon çalışması 25 Kasım 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen EU Ecolabel Kurulu Düzenleme Komitesi tarafından onaylandı. Endüstriyel ve kurumsal çamaşır yıkama deterjanları ile ilgili revize edilen karar onaylamaya sunulmadıı. İlgili kararın yazılı oylamaya konu olması veya EU Ecolabel Düzenleme Komitesinin Mart 2017’de yapacağı buluşmada onaylanması bekleniyor. Düzenleme Komitesi, Avrupa Ekonomik Alanındaki (EEA)  ulusal hükümetlerin temsilcilerinden oluşmaktadır.
Kabul edilmiş kriterlerin revizyonlarının yasalaşması için Avrupa Birliği Konsey’ine sunulması gerekmektedir. Bu çalışmanın Haziran 2017’den önce gerçekleşmesi beklenmemektedir. Kriterler, yasalaşır yasalaşmaz Komisyon Kararı olarak Resmi Gazete’de (OJEU) yayınlanmaktadır. Bu sayede ilgili kriterler uygulamalar için ulaşılabilir ve uygun hale gelmektedir. Taslak kriterler, teknik dökümanlar ve çalışma grubunun toplantı detaylarına ulaşmak için tıklayınız.